Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is voor ons als organisatie belangrijk. Hierdoor blijven we als organisatie groeien. Als iedereen investeert in zijn of haar
groei en elke dag het werk een beetje beter doet dan de dag ervoor, dan worden we steeds beter in datgene wat we doen!

dug-out-beatyesterday

#beatyesterday
Brengt alles bij elkaar waar we voor staan!

We maken graag tijd, ruimte en middelen vrij voor persoonlijke ontwikkeling. Een geweldig Learning & Development programma komt daaruit voort: #Beatyesterday!

Cultuur en way of working, talentontwikkeling en groei op samenwerking binnen teams, topwerkgeverschap, vitaliteit.

Een ontwikkelprogramma waar alle medewerkers van The Hup deel van uit maken!
Het is onze manier van werken en de regels die we hanteren om goed te kunnen samenwerken in hetzelfde pand. Het is de cultuur die er geworteld is, de manier waarop we communiceren en feedback geven. Het gaat om de professionele betrokkenheid en de mogelijkheid om elkaar en jezelf te laten groeien in kennis en persoonlijke ontwikkeling, Secure Base Leadership, MBTI en elke vorm van training en cursus.

Secure Base Leadership

Een bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen, waarin iedereen zich thuis voelt én wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen om zo gezamenlijk uitzonderlijke prestaties te realiseren. Daar draait het om in een secure base organisatie.

The Hup is samen met De School voor Transitie sinds 2014 bezig om een Secure Base organisatie te worden. Samen ontwikkelden we een vijf-jaren programma voor iedereen binnen the Hup. Op die manier wordt iedereen binnen zijn of haar ontwikkeling uitgedaagd om te werken aan belangrijke zaken als dialoog voeren, feedback geven en stilstaan bij waarom je de dingen doet zoals je doet – of juist niet doet.

MBTI als instrument bij persoonlijke of teamontwikkelingen

MBTI beschrijft iemands aangeboren voorkeuren aan de hand van vier dimensies. Op basis van deze dimensies zijn er verschillende combinaties mogelijk welke een van de 16 persoonlijkheidstypes vormen. Ondanks dat er verschillen tussen mensen zijn, benadert de MBTI deze verschillen op een positieve manier. Er zijn geen goede of slechte voorkeuren of persoonlijkheidstypes. Het biedt inzicht in jezelf en in elkaar.

Samenwerken in teams: MBTI binnen The Hup

Om samenwerking en onderling begrip te vergroten maken we binnen The Hup gebruikt van het MBTI model. MBTI geeft zelfinzicht en creëert begrip voor elkaar. Een manier om onderlinge samenwerking te verbeteren en ergernissen te voorkomen. Bewustwording biedt kansen voor persoonlijke groei, een betere balans en waardering voor diversiteit.